De nye jagttider – detaljerne

Se linksne nedenfor for at finde de andre artikler om dette emne. De nye jagttider træder først i kraft den 1. april 2014!

Forligsskitse.
Vildtforvaltningsrådet har møde torsdag og fredag i næste uge. Dagsordenen er omfattende og et af de emner der har størst jagtlig betydning lige nu og i mange år frem i tiden er forliget om de nye jagttider.
Blandt de væsentligste elementer i dette forlig er.

1               Alle mågerne fredes.
2               Skalleslugerne fredes i 8 år
3               Edderfuglehunner fredes i 4 år
4               Amerikansk skarvand og sort svane udgår af jagtlisten
5                Hare, husmår, dobbeltbekkasin, edderfugle og fløjelsand sættes på en ny
                  observationsliste
6               Dagsjagter på blishøns forbydes
7               Jagttid på grågås, blisgås og kortnæbbet gæs på land i januar
8               Fasanhøns kan jages fra 1.10 – 31.12
9               Jagttiderne revideres hvert fjerne år (mod hvert tredje).

Desuden vælger rådet – med en enkelt undtagelse - at følge anbefalingerne fra de lokale hjortevildtgrupper.

Ligesom rådet følger den biologiske rådgivning om sædgæs – som efterfølgende kun vil kunne jages i den sydøstlige del af Danmark.

Nedenfor findes hele skitsen til forliget – og ja, det er en dårlig grafisk fremstilling, men det er altså hvad Naturstyrelsen formår her i den digitale tidsalder…

Bilag