Det er Dit ansvar

Det er Dit ansvar

Leder.

Jægere høster af det naturlige overskud på en bæredygtig måde. Sådan foregår det nu om stunder, når man ellers har orienteret sig, om hvad der foregår i det øvrige samfund. Går man ud over hvad naturen frembringer på egne præmisser, eller nedlægger man mere end der er bæredygtigt, så er man ude på skråplanet, for her forsvinder det egentlige argument for den nutidige jagt, der, uanset hvordan man vender og drejer alle elementerne, i bund og grund er et spørgsmål om at slå ihjel for sin egen fornøjelses skyld.
Hvis man på trods af disse ret enkle forudsætninger stadig gerne vil skyde mere end naturen selv magter at frembringe uden menneskelig indgriben, så er vi gået i gang med at slå produktionsdyr ihjel. Og det er der intet særligt ondt i. Det foregår hver dag i stor stil på landets slagterier. Således må 21 millioner svin og mere end 120 millioner kyllinger hvert år lade livet under disse betingelser.
Hvis vi som jægere ønsker at have lige så mange skalpe på væggen, som en svineavler har på samvittigheden, så fred være med det. Man kan komme godt i gang, ved at besøge nogle af de dyrehaver og jagtfarme som allerede findes her i landet, hvor man kan få lov til at skyde – hvis man har penge nok – lige nøjagtig så mange og så store dyr man ønsker. Og det giver ikke mig kvalme, at norske jægere valfarter til Nordjylland for at fælde kronhjorte der er bragt til den 80 hektar store hegning i kreaturtransportere og at hjortene – trofæbærende naturligvis – har gule øremærker. Jeg har såmænd selv skudt et par dyr i bemeldte hegning, og vist det hele på tv, for at dokumenterer præcis hvad og hvordan den form for industri er skruet sammen.
Men her er der altså ikke tale om at høste af det naturlige overskud. Og der er heller ikke tale om at høste fra en naturlig bestand, for den var alt, alt for tæt i forhold til de fremherskende tilstande uden for hegnet.
Hvis man vil skyde mange dyr og store trofæer, så er det måske glimrende, at det foregår i dyrkede bestande, fordi den ekstreme grådighed så ikke går ud over de rigtige vilde dyr. Det er i alt fald et af de argumenter, der fremføres som et forsvar for at bevare jagten på opdrættede trofæløver i Sydafrika.
Jeg er af den opfattelse, at man kan betragte tingene på mere end en måde, og jeg kan sagtens se både de biologisk fornuftige og det jagtetiske forkastelige i at jage løver under hegn. I at jage opdrættede dyr i bedøvet tilstand og i at jage kraftfodrede hjorte i smukke dyrehaver. Så hvis ellers det hele er lovligt og at den enkelte ved hvad hun eller han foretager sig, så er det faktisk i ordne med mig.
Men der er to forhold, som jeg aldrig vil acceptere. Hverken i denne sammenhæng eller i andre tilsvarende: Det ene er, hvis de dyr der er i spil i den her industri på jagtens overdrev lider overlast. Alle dyr skal behandles ordentligt, og det er kvalmende forkasteligt at bukkelam får knust deres testikler, for at de skal udvikle abnorme parykopsatser.
Det andet forhold er den berøringsangst som disse uger ruller over jagtrejsebranchen, der lader som om, at de ikke er bekendt med de metoder, som anvendes af jagtens bagmænd. Det er lige så ynkeligt at høre på, som når store velbeslåede tøjkoncerner forsøger at overbevise deres kunder om, at de skam ikke havde den fjerneste anelse om, at de lækre usædvanligt billige sko er produceret af mindreårige børn under kummerlige forhold. SÅ VÅGN DOG OP.
Hvis man ikke kender sin metier, og ikke har talent for at gennemskue hvornår der er tale om gode tilbud og tilbud der er for gode til at være sande, så skal man finde sig et andet job.
Jagtrejsebureauerne har et enormt ansvar i denne sammenhæng, og det skal de leve op til. Gør de ikke det, så er det ud af vagten. Men jeg tvivler på, at de selv kan klare den historie.
Derfor er det med jagtrejserne som med de billige sko. Det er i sidste ende den enkelte kunde der skal være kritisk, og stille krav om viden og indsigt i produktionsforholdene. Kan man ikke få det, så skal man vælge sig en anden leverandør, eller også være klar over, at man før eller senere bliver snydt.
Ansvaret er Dit, og klynk om at det er de andre, der snyder, gælder ikke. Spørgsmålet er om Du er klar til at påtage Dig dette ansvar?
Er Du det??

Debatindlæg modtages på redaktion@huntersmagazine.com