En ulv mere

Aarhus Universitet står for at udføre analyserne af de prøver som indsamles fra formodede ulve i Danmark. Indtil videre er der ikke fundet spor af andet end hanulve.

Den 19. ulv.
”Omkring Harrild Hede har vi fundet spor af samme ulv syv gange i 2013 og to gange i 2014,” siger seniorforsker ved Aarhus Universitet Lisselotte Wesley Andersen til DR. Den ulv er en han og må nok regnes for at være blevet en fast del af den danske fauna, og den har jævnligt besøg af andre ulve.
Det er Lillelotte Wesley Andersen der udfører de komplicerede DNA-analyser som alle indsamlede prøver underkastes. Det kan være ekskrementer, spyt fra kadavere som har været i kontakt med et større rovdyr (som oftest er en hund) og eksempelvis hår der er fundet ude i den jyske natur.
Dagens nyhed er, at der netop er fundet DNA-spor efter ulv nummer nitten. Men det er ikke ensbetydende med at der er så mange ulve i landet.
Den ene er nemlig død – Thyulven der blev fundet død tilbage i 2012– og de andre har kun efterladt sig så få spor, at de sagtens kan være taget syd på igen.

Så status er for øjeblikket at inden for de seneste tre år er fundet 1 død ulv.
DNA-spor af yderligere 18 ulve.
Gentagne DNA-spor af den samme ulv omkring Harrild Hede.
Samtlige DNA-spor er fra hanulve.