Fakta om fugleinfluenza

Fakta om fugleinfluenza

Der findes ingen kendsgerninger der viser, at udsatte fasaner og ænder udgør en fare for at fugleinfluenzaen spredes i Danmark.

Fakta.

Der er ikke konstateret fugleinfluenza i Danmark.
Derfor er der heller ingen problemer forbundet med at anvende det danske uglevildt i husholdningen, og dermed er der stadig god mening i at gå på jagt efter ænder, gæs, fasaner og andet fuglevildt.
Hos Fødevarestyrelsen er man heller ikke bekymret for, at de udsatte ænder og fasaner skal være en medvirkende årsag til at fugleinfluenzaen eventuelt skal sprede sig, da der jo ingen smitte er at sprede.

Nye opdrætsmetoder.

En del jægere og jagtvæsner er bekymrede for, at udsætningen af ænder og fasaner nu bliver forbudt. Det er der imidlertid ingen saglige grunde til, om end en række organisationer og politiske partier benytter den aktuelle mediedækning af fugleinfluenzaen i udkanten af EU til at foreslå forbud mod udsætning af fugle.
Der i mod er der optræk til en bekendtgørelse om nye krav til de forhold som de opdrættede fugle skal udklækkes og opvokse under, oplyser beredskabschef i Fødevarestyrelsen Sten Mortensen til Jagtmagasinet på dk4 i aften klokken 20.30.

Sten Mortensen
© huntersmagazine.com
2005, Steen Andersen

Sten Mortensen er dyrlæge og beredskabschef i Fødevarestyrelsen, og medvirker i aftenens udgave af Jagtmagasinet på dk4.

Jægernes bidrag til overvågning.

Beredskabschefen opfordrer alle jægere, og andre der opholder sig ude i naturen, til at rapportere fund af døde andefugle, hvis der findes flere døde fugle på den samme lokalitet. En enkelt død fugl har ikke den store interesse, men er der tale om flere uforklarligt døde fugle, så skal man henvende sig til den lokale fødevareregion og sende de døde fugle til dem. Det koster ikke noget, og kan, i fald der er tale om fugleinfluenza, give myndighederne de første varsler om at smitten er nået hertil.

Jagtmagasinet på dk4 handler i aften om fugleinfluenza og sendes første gang klokken 20.30, med talrige genudsendelser de kommende dage og uger.

Sidste nyt om fugleinfluenza.