Forlig om nye jagttider

Nye jagttider.
På gårsdagens møde i Vildtforvaltningsrådet blev der indgået forlig om de nye jagttider, der skal være gældende fra den 1. april 2014.
Det gik som vi beskrev allerede i sidste uge, og betyder, at de tre mågearter fjernes fra jagttabellen, at stor og toppet skallesluger fredes i otte år, at fløjlsanden fredes i fire år og af edderfuglehunnerne fredes i fire år.
Claus Lind Christensen der har været formand for Danmarks Jægerforbund i blot et år og et par måneder, har måtte indkassere disse triste nederlag og tilbagetog i den danske jagt, skønt han har kæmpet for at undgå denne afvikling.
Formanden har over for HuntersMagazine og på forbundets egen hjemmeside indgående beskrevet hvorfor det nu tiltrådte forlig var nødvendigt, og vi har her på lederplads opridset hvorfor der nok ingen vej var uden om….
Samtidig står det efter grundig biologisk forskning klart, at de danske ringduer yngler langt ind i oktober, så jagttiden på disse smukke fugle bliver der ikke ændret ved. Den fastholdes på 1. november i fremtiden.

Jagt, Danmarks Jægerforbund
Formanden for Danmarks Jægerforbund kalder det netop indgåede jagttidsforlig for det opnåelige forlig.

De positive aspekter.
Blandt de få lyspunkter i det nye jagttidsforlig er, at fasanhønerne fremover kan jages fra den 1. oktober (altså i 2014), og at jagttiden for grågås, blisgås og kortnæbet gås udvides, så de i fremtiden kan jages på land i hele januar.

Se hele formandens vurdering på Jægerforbundets hjemmeside.