Jagt begynd

Det er stadig sommer både på kalenderen og ude i virkeligheden. Og i dag begynder jagten. På grågæs på omdriftsarealer eller arealer i umiddelbar tilknytning hertil. Arkivfoto.

Gåsejagt.
Jagttiderne i den nye jagttabel er netop trådt i kraft. Og det betyder at jagten på grågæs nu er gået ind. På ”på omdriftsarealer eller umiddelbar tilknytning hertil” som det hedder i tabellen.
Ifølge Landbrugspolitisk Ordbog er definitionen på omdriftsarealer fra december 2004 og lyder således: ”Det landbrugsareal, som indgår i et naturligt sædskifte og almindeligvis dyrkes med ét-årige afgrøder. Med 2003-reformen skelnes mellem 'permanent græs' (der ikke har indgået i omdriften i fem år) og 'omdriftsarealer.”

Nye jagttider.
Den nye jagttabel er mere nuanceret end for blot et par årtier siden, og man skal have fat i både lokale fredningsbestemmelser og regionale hjortevildtsplaner for at få det fulde overblik over hvad der kan jages hvor og hvornår.
Når det er skrevet, så er der mere jagt i den nye tabel end der var i den forrige. Således er der atter jagttid på sølvmågen (fra 1.9 – 31.1) tidligere jagt på ringduen (16.10 – 31.1) og en række andre justeringer som generelt set udvider jagttiden.
I forhold til hjortejagten, så er der mange lokale særregler, og dem skal man nok studere flittigt inden man sætter sig på hjortepost. Således er det værd at notere sig, at jagtiden på kronhjort nogle steder først går ind den 1. oktober, mens den andre steder begynder (som vanligt) den 1. september og at der en del steder skelnes mellem jagtstart på spidshjorte og så alle de andre større hjorte.

JAGTTABEL.