Jagt og vildtforvaltning

Det er Vildtforvaltningsrådet der rådgiver miljøministeren om forvaltningssager i den danske natur, og rådet er således det vigtigste politiske og organisatoriske forum for den danske jagt.

Omfattende emner.
Når Vildtforvaltningsrådets ni medlemmer mødes torsdag og fredag i Toftehuset i Hadsund, så er der 12 punkter på dagsordenen – som understøttes af 65 A4-sider med detaljerede bilag og budgetter.
Emnerne er for en stor dels vedkommende indsmurt i jagtligt hjerteblod, og omfatter blandt andet budgettet for jagttegnsmidlerne, opfølgning og evaluering af forvaltningen af hjortevildtet, hare- og agerhønseforvaltningen, biotopplanerne og ikke mindst de jagttider der skal være gældende fra 1. april 2014. Dette sidste emne skrev vi om på disse sider sidste uge – se links nedenfor.

Mindre forskning.
Den samlede indkomst fra jagttegn, jagttegnsprøve og den slags aktiviteter beløber sig til 95,4 millioner kroner. I år anvendes 19,3 af disse på forskning i den danske natur (ikke nødvendigvis i jagtbare arter). Til næste år i 2014 stiger dette beløb til 22 millioner kroner, viser det budgetforslag som Vildtforvaltningsrådet blandt meget andet skal tage stilling til.
Men fra 2015 falder bevillingerne vil forskningen atter for i 2016 at være helt nede på 12,2 millioner kroner. Det vil sige, at i forhold til det nuværende niveau reduceres den del af den danske forskning som er finansieret med jægernes penge med noget der svarer til 37 procent.
De penge der spares på den forskningsmæssige konto er beregnet som opsparing i det budget der fremsættes til forhandling på torsdag og fredag.

Vildtforvaltning.
Rådet bliver endvidere orienteret om status i de lokale hjortevildtforvaltningsgrupper og så skal systemet bag biotopplanerne evalueres, ligesom planerne for bevaringen af landets hare og agerhøns.
Sidst men ikke mindst skal Vildtforvaltningsrådet afgive sin indstilling til ministeren i forhold til loven om mark og vejfred som er sendt til revision.

Hvis Du vil vide mere.
Det er Naturstyrelsen, som er sekretariat for Vildtforvaltningsrådet, og de gør hvad de kan i den styrelse, for at gemme hele denne for jægerne så vigtige sag langs væk i det digitale netværk.
MEN offentlighed og indsigt i sagens gang er af afgørende betydning for en nuanceret debat derude hvor det hele gælder, og derfor linker vi her direkte til den relevante side hos Naturstyrelsen, hvor Du finder hele dagsordenen, alle bilagene og referater af tidligere møder:
Vildtforvaltningsrådet.