Jagtleje

Danske jægere anvender omkring 600 millioner kroner årligt på jagtleje – ifølge en ældre undersøgelse fra Vildtforvaltningsrådet.

Jagtens pris.
Jagt koster. Og prisen på at leje jagtrevirer varierer. Fra landsdel til landsdel, fra en terræntype til en anden og i forhold til hvilke arter der er forekommende, trækkende eller tilstede hos naboen.
HuntersMagazine har undersøgt de aktuelle priser på den danske jagt, for at tage temperaturen på, hvad man skal regne med at betale for en hektar god dansk muld med jagtret.
Vi har gennemført denne lille – og uvidenskabelige – undersøgelse, ved at tjekke de forlangte priser på mere end 80 jagter der er eller har været til udlejning inden for de seneste seks måneder. Vi har i hvert enkelt tilfælde beregnet gennemsnitsprisen for de forskellige landskabstyper og inddelt dem ganske groft i tre kategorier: Mark, mark med mere og skov.
På Fyn og i Jylland fandt vi så få skove til udlejning, at det ikke på nogen måde er statistisk forsvarligt at inddrage de ønskede lejemålspriser i denne undersøgelse, men der forlanges disse steder op til 1000 kroner/hektar.
Alle priser er gennemsnitspriser per hektar for et års jagtleje.
Den højeste pris på jagt fandt vi i Nordsjælland hvor en udlejer – jagten er endnu ikke udlejet – forlanger 24.000 kroner for jagten på 13 hektar. Det giver en pris per hektar på 1.846 kroner. Vi har ikke indregnet dette meget høje forlangende i den samlede statistik.

Sådan fordeler priserne sig.
Mark og agerjord er generelt betragtet billigst at leje. På landsplan svinger disse priser mellem 140 og 600 kroner per hektar.
Ligeså snart der er mere end blot mark til udlejning, når der indgår søer, vandhuller, rærskær, moser og den slags, så stiger priserne og svinger fra 250 til 670 kroner.
De få skove vi har fundet til udlejning koster per hektar mellem 250 og 1000 kroner.
Samtidig fremgår det af denne lille undersøgelse, at jagtlejen er dyrere de steder hvor der er faste træk af ænder og gæs og allerdyrest på lokaliteter hvor jagten støder op til store naboer, der har faste bestande af især kronvildt. Det vil i de fleste tilfælde sige (små) markstykker, der grænser op til statsskoven.

Landsgennemsnittet.

Kr/ha/år Jylland Fyn Sjælland
Mark 361 388 364
Mark mm. 482 464 421
Skov     516

 

Jagt, jatleje, udlejning af jagt
Søjlediagrammet viser - som skemaet ovenfor - de gennemsnitlige priser i 2013 på jagtleje per hektar for et år.