Mænd får mere end kvinderne

Riis og Blaser

 

Mændene får mere end det dobbelte.
Blandt de jægere, der indsendte vildtudbytteindberetning, havde 59,8% nedlagt mindst ét stykke vildt. Der var dog stor forskel på mandlige og kvindelige jægere, idet 69,4% af mændene fik udbytte med hjem, mens det kun gjaldt for 29,7% af kvinderne. Jægere med udbytte nedlagde i gennemsnit 25,7 stykker vildt. Også her var der forskel på mænd og kvinder, idet mændene i gennemsnit nedlagde 26,1 stykker vildt og kvinderne 10,4.

Ringe indberetning.
Antallet af jagttegnsløsere i sæsonen 2010/11 var 171.119; heraf var 9.330 kvinder, svarende til 5,5%. Syv ud af 10 jægere indberettede vildtudbytte (69,8%); det vil sige, at der manglede indberetning fra 30% eller næsten hver tredje jæger. I alt blev lidt over halvdelen af indberetningerne (51,1%) indsendt via internettet. I gennemsnit var de jægere, der indberettede via internettet 2,0 år yngre end de jægere, der indberettede på papirskema. Ikke overraskende var brugen af internet forholdsvis højest i den yngste aldersgruppe (16-20 år) og lavest – og stærkt aftagende – i aldersklasserne over 65 år. Derimod var det uventet, at jægere mellem 25 og 35 år benytter internettet til indberetning i mindre grad end jægere mellem 35 og 65 år.