Nye jagttider

Det bliver nye jagttider ude på de danske revirer, når de nye regler træder i kraft den 1. april 2014.

Arter forsvinder.
Fra og med april 2014 vil det ikke længere være muligt at jage måger i Danmark. Alle tre arter, som for tiden er jagtbare, stryges af jagttabellen.
Samtidig fredes stor og toppet skallesluger i de kommende otte år.
Ligesådan går det med hunedderfuglene, der dog kun fredes i en 4-årig periode.
To invasive arter (amerikansk skarvand og sort svane), som stort set aldrig forekommer i Danmark, fjernes også fra listen over jagtbare arter, og resultatet bliver således, at det i alt er fem arter der ikke længere må jages her i landet og to arter hvor der indføres omfattende fredninger.
Til gengæld må fasanhønerne fra efteråret 2014 jages fra den 1. oktober og jagttiderne skal først revideres igen om fire år.

Måger og signaler.
I forhold til jagtudbyttet og den generelle jagt i Danmark, har det kun ringe betydning – i det store billede – at mågerne og de andre arter ikke længere er jagtbare i Danmark.
Til gengæld er signalværdien af at tre arter fjernes fra jagttabellen omfattende, og det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at danne sig et klart billede af, hvordan de danske jægere vil opfatte dette udsalg af jagtligt hjerteblod. Det vil kun tiden kunne vise.
I tørre tal udgør de tre mågearter under 1,2 procent (24.200 måger) af det samlede danske jagtudbytte.

Kampen bag forliget.
Det er umuligt i skrivende stund at vide hvilke kampe der ligger bag de forhandlingsresultater som Vildtforvaltningsrådet skal nikke godkendende til torsdag fredag i næste uge. Men at der har været både store ord og ssvære kampe om hvert enkelt punkt nærmest lyser ud af det bilag, der beskriver forliget, der vel sagtens er det muliges kunst mellem på den ene side Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Dansk Ornitologisk Forening og på den anden side jægerne, landbruget og skovdyrkerne.
I løbet af de kommende timer og dage vil vi forsøge at indhente kommentarer og reaktioner på de nye jagttider, og i morgen vil vi på lederplads – bloggen – tage stilling til sagerne.
… så følg med, her på HuntersMagazine.

Kommentarer

Hvis der er begrundelse for at stor og toppet skallesluger skal fredes i otte år er det ok lige sådan med Edderfugl hun. Men at frede de store mågearter er hen i skoven hvor mange ællinger tager de ikke af edderfugle og andre fuglearter så kan man jo bruge det og sige der ikke er fremgang om nogle år og så stadig frede. Ved godt der ikke bliver skudt mange måger. Men læser måger er ved at blive et problem overalt. Nu bliver det da endnu større problem.
Henning Pedersen.