Ulvene er politikernes ansvar

Nature er et af verdens mest læste og højst ansete videnskabelige tidsskrifter. I dag bringer Nature et notat af to danske forskere, der efterlyser større politisk ansvarlighed i forhold til de danske ulve.

 Nature.
”Danmarks position som et paradis for de indvandrede ulve blev voldsomt undermineret med nedskydningen af en danskfødt tæveulv, som fandt sted i april.”
Så fyndigt indleder Christian Sonne og Aage K.O. Alstrup begge dyrlæger og henholdsvis professor og lektor på Aarhus Universitet deres opsigtsvækkende note i Nature.
Opsigtsvækkende fordi det er yderst sjældent at danske forskere så direkte går i rette med den politiske konsensus og i dette tilfælde vildtforvaltningen. Og fordi et så anderkendt tidsskrift som Nature vægter dette opråb til ansvarlighed og handling så højt, at det får spalteplads i en publikation, som dagligt oversvømmes af banebrydende videnskabelige opdagelser.
De danske ulve er et emne der drøftes på verdensplan, må man forstå oven på denne forsker-note, og det bør mane til politisk eftertanke, at ikke blot danske fåreavlere og ulveagitatores øjne er stift rettet mod de danske politikeres handlinger og mangel på samme, men at også hele det internationale forskersamfund har samme fokus.

Handling.
Professor Sonne og lektor Alstrup argumenterer for, at hvis der skal være ræson i  Danmarks nye status som et ulveland, så skal erstatningerne til de der lider tab til ulvene være tilpas høje og rimelig tilgængelige, der skal skabes ordentlige ulvesikre områder og ulvene skal forsynes med satellitsendere, så der er styr på deres færden. Det er tiltag i en helt anden liga end de nuværende relativt forkølede forsøg på at afbøde ulvekaderne – eller sagt på forskernes direkte måde: Der er behov for større politisk ansvarlighed, og det, må man forstå, skal være med det samme…..