Articles

Nu træder de første blyforbud i kraft, om 5½ år må riffelkuglerne heller ikke indeholde bly.

Omkring 11% af Danmark er dækket af skov.

Den største ændring siden skovforordningen af 1805.

Flere og flere jagtudlejere stiller krav til jægernes haglpatroner. Se listen over de godkendte.

Nu kommer der penge til forbedring og etablering af danske skydebaner.

De norske buejægere får næppe tilladelse til at drive buejagt i deres hjemland.

Bukkeaftenen med Peter Zobel på Bækkeskov Gods blev en uforglemmelig succes.

Rudolf Sand, Landsretssagfører, Farum,79 år er død, oplyser Jyllands Posten
I en menneskealder var Rudolf...

De sidste par dage er der fundet godt 40 døde sæler på Anholt og Læsø og 10 på Vendsyssels østkyst