Articles

Sældøden har bredt sig til de jyske kyster.

Hjortevildtet skal brækkes så hurtigt som muligt, efter det er skudt.

I Sverige er der nu fundet 38 døde sæler.

Radiosenderen fra en savnet ulveunge sender fra bunden af en sø.

Artiklen her omfatter tre eksempler på kamuflage af ansigtet.

Efter et halvt år i samarbejde med Opasia, er HuntersMagazine.com nu tilbage i egne rammer.

De nye reguleringsregler for skarv trådte i kraft den 1. juni, og her slås det fast, at skarven ikke må reguleres i yngl

Inden for de seneste dage er der fundet 10 døde søler i Sverige.