Articles

Jagtmodstanderne har mange flere penge end jægerne. Danmarks Jægerforbund taber i det økonomiske spil til de andre grønne organisationer.

Komplet guide til indskydning af riffel. Indskydning er en forudsætning for, at riflen rammer som den skal.

Det er de gamle bukke der har de største opsatser. Omfattende videnskabelig undersøgelse lader ingen tvivl mulig. Lad de små bukke gå, så kommer de store efter et par år.

Årsag og virkning i relation til dyrets død. Dyret dør af chok uanset om det træffes med hagl eller kugle. Læs her hvorfor der kan være så stor forskel på hvornår dyret dør.

Lørdag var der repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund. Her blev den nuværende formand formeldt genvalgt for yderligere fire år.

Jagttrofæer af mere end 200 forskellige lovlige jagtbare arter kan nu ikke længere importeres til Holland, som opfordre andre lande i Europa til at indføre tilsvarende forbud.

Lærerne der underviser jagttegnsaspiranterne påpeger at nogle af jagtprøvens spørgsmål ikke kan besvares entydig. 

På søndag d. 1. maj er der deadline for anmeldelser af biotopplaner til Naturstyrelsen. 

Miljø- og Fødevareministeriet ansætter ny direktør for Naturstyrelsen i, der får hovedsæde i Randbøl ved Vejle.