Skød elg og skiløber – nu frikendt

Jagtulykken fandt sted i december 2010, men det var først forleden at der faldt endelig dom.

Sverige.
Først blev den kvindelige jæger frifundet ved byretten i Växjö, men dommerne var ikke enige i kendelsen, og derfor valgte anklageren at anke frifindelsen.
Derfor var sagen atter for retten i sidste uge. Denne gang ved hovedretten i Göta, hvor byrettens kendelse blev slået fast.
Hovedretten finder i sin begrundelse for frifindelsen, at jægeren har gjort alt hvad en jæger kan gøre for at sikre sig, at skud er forsvarligt.