Vedtægter for Jagtforbundet af 2014

Endnu kan man ikke følge det nye jagtforbunds aktiviteter på nettet – bortset fra Facebook - men en rigtig hjemmeside er lige ved at være klar, lover folkene bag. Men vedtægterne er nu offentlige.

Vedtægter.
Det nye Jagtforbundet af 2014 har netop udsendt deres første pressemeddelelse om forbundets stiftelse.
Her på HuntersMagazine har vi valgt at dække denne begivenhed så objektivt og neutralt som muligt, og derfor venter vi ikke på pressemeddelelser og den slags, før vi skriver om sagerne.
Derfor har vi for længst skrevet, hvad der nu er blevet udsendt af foreningen selv.
I mellemtiden har vi haft lejlighed til at læse den nye forenings vedtægter, og kan blandt andet fremhæve de fire punkter, som beskriver det nye forbunds hensigter under overskriften:

 HVAD VIL VI?
1) Vi vil arbejde for at kulturen indenfor jagt er en kultur med åben, ærlig, venlig og troværdig kommunikation.

- Derfor vil vi samarbejde med alle, som kan fremme formålet med Jagtforeningen af 2014.

2) Vi vil arbejde for, at alle dyr får ret til at blive eftersøgt, hvis de skades under jagt eller i trafikken.

3) Vi vil arbejde for at hæve sikkerheden i forbindelse med afholdelse af jagter.

- Derfor tilbyder vi Danmarks bedste forsikringer til jægere.

4) Vi vil igennem oplysning og målrettet information bringe de etiske regler i højsædet.

- Derfor tilbyder vi vores medlemmer juridisk rådgivning inden for jagtrelaterede tvister, hvis uheldet er ude.

Regler for bestyrelsen.
Mod slutningen af det 11 sider lange stiftelsesskrift – som vi har oploadet som PDF – er der et par passager, som beskriver hvad bestyrelsesmedlemmerne ikke må og hvad bestyrelsen skal:

Bestyrelsen, repræsentanter for og medarbejdere i forbundet må ikke modtage gaver, deltage i jagter eller andre aktiviteter, som vurderes som uforeneligt med foreningens krav om en uvildighed.
Dispensation fra ovenstående kan kun opnås ved enstemmig godkendelse af bestyrelsen om at fravige kravet. Bestyrelsen kan ikke give en generel tilladelse til at gaver kan modtages, men skal behandle hver enkelt forespørgsel individuelt.

Bestyrelsen er bemyndiget til at stifte en fond, som kan foretage opkøb af fast ejendom, som anses for at være til gavn for jagten i Danmark. Bestyrelsen fastsætter reglerne for brug af områderne og skal på forbundets hjemmeside orientere medlemmerne om, hvilke beslutninger der tages vedrørende fondens ejendomme og anvendelsen af disse.

Hvis Du vil læse vedtægter og hensigtserklæringer, så kan Du downloade dokumentet nedenfor….

BilagStørrelse
jf14.pdf11.17 MB