Indhold om Danske artikler:

I Sverige står en kvinde nu tiltalt for at have skudt og dræbt en anden kvinde i forbindelse med en jagt forgangne sommer.

Et skælsættende år i jagtverdenen er ovre og et nyt har netop taget sin begyndelse. Det rummer enorme udfordringer: Et formandsvalg i Danmark og en gryende misagtelse af jægere globalt – blandt andet.

Jagtmagasinet på dk4 sender i dag en flot reportage fra sensommerens jagt med stående hunde. Desuden er der nyt om vildtplejen i landbruget og en reportage fra Sjællands første skydebiograf. I dag klokken 18.30 på dk4. 

Regeringen fremsætter nu forslag om en ændret knivlov som afkriminaliserer almindelige foldeknive og anstændige folk der går med kniv af gode grunde.

Sverige har besluttet at indføre identitetskontrol ved landets grænser. Om det får nogen betydning for jægere der skal frem og tilbage med jagtvåben ved endnu ingen.

Når drømmene skal gøres til virkelighed, så skal man finde et jagtrejsebureau der er til at stole på – og som har råd til at løse problemerne hvis noget går galt. Jagtmagasinet på dk4 ser nærmere på jagtrejsernes økonomi.

Antallet af bramgæs stiger fortsat. Konsekvensen er at reglerne for regulering skal lempes – og at der en gang i fremtiden antageligt bliver egentlig jagttid på de store fugle.  

Stadig mindre vildt anskydes af de danske jægere. Det viser en ny undersøgelse fra Aarhus Universitet som netop er blevet offentliggjort.

Jagttiden på kortnæbbet gås er blevet forkortet med en måned, så jagten slutter med årets udgang. Det sker med udgangspunkt i aktuelle tællinger af bestanden.

I Danmark lever der 10 dyre- og plantearter, som EU nu forpligter os til at bekæmpe. Til gengæld kan vi slippe for arter, der truer vores natur og økonomi.

Fasanjagt i Finland, rævegrave af kunststof til at placere lige oven på jorden og nye madlavningsmetoder der garanterer mørt kød. Opleve det hele på tv fra på søndag.

Den nationale hjortevildtgruppe har nu fremlagt sine forslag til den kommende forvaltning af det danske hjortevildt. Alle jægere skal fortsat kunne jage kronhjort.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen vil lade landmænd omdanne brakmarker til naturoaser til gavn for insekter, fugle, padder og vildt. Det nye regelsæt for brakmarker er en ændring af reglerne om landbrugsstøtte for brakarealer. Regelsættet forventes allerede at træde i kraft fra 1. januar 2016. 

Selv om man må opgive at udrydde den invasive art mårhund i Danmark, kan det stadig betale sig at bekæmpe den.

De største kronhjorte kommer fra New Zealand, hvor de imponerende trofæer avles under hegn som landbrugsdyr. Søndag viser dk4 en dokumentarudsendelse om de store hjortetrofæer der fældes under hegn.

Dato for appelsagen mod den danske statsborger der tidligere på året blev dømt for krybskytteri i Sverige er nu fastsat.

Som en del af den kommende fødevare- og landbrugspakke skal målingerne af landbruget intensiveres.

Det er for at få flere penge til lokale aktiviteter at Svendborg Strandjagtforening melder sig ud af Danmarks Jægerforbund og ind i Dansk Land- og Strandjagt.

Den nye venstreregering lever op til valgløfterne om at hjælpe landbruget. Nu ved vi lidt mere om hvordan….