Indhold om Danske artikler:

Jagttiden på kortnæbbet gås er blevet forkortet med en måned, så jagten slutter med årets udgang. Det sker med udgangspunkt i aktuelle tællinger af bestanden.

I Danmark lever der 10 dyre- og plantearter, som EU nu forpligter os til at bekæmpe. Til gengæld kan vi slippe for arter, der truer vores natur og økonomi.

Fasanjagt i Finland, rævegrave af kunststof til at placere lige oven på jorden og nye madlavningsmetoder der garanterer mørt kød. Opleve det hele på tv fra på søndag.

Den nationale hjortevildtgruppe har nu fremlagt sine forslag til den kommende forvaltning af det danske hjortevildt. Alle jægere skal fortsat kunne jage kronhjort.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen vil lade landmænd omdanne brakmarker til naturoaser til gavn for insekter, fugle, padder og vildt. Det nye regelsæt for brakmarker er en ændring af reglerne om landbrugsstøtte for brakarealer. Regelsættet forventes allerede at træde i kraft fra 1. januar 2016. 

Selv om man må opgive at udrydde den invasive art mårhund i Danmark, kan det stadig betale sig at bekæmpe den.

De største kronhjorte kommer fra New Zealand, hvor de imponerende trofæer avles under hegn som landbrugsdyr. Søndag viser dk4 en dokumentarudsendelse om de store hjortetrofæer der fældes under hegn.

Dato for appelsagen mod den danske statsborger der tidligere på året blev dømt for krybskytteri i Sverige er nu fastsat.

Som en del af den kommende fødevare- og landbrugspakke skal målingerne af landbruget intensiveres.

Det er for at få flere penge til lokale aktiviteter at Svendborg Strandjagtforening melder sig ud af Danmarks Jægerforbund og ind i Dansk Land- og Strandjagt.

Den nye venstreregering lever op til valgløfterne om at hjælpe landbruget. Nu ved vi lidt mere om hvordan….

Landbruget skal øge sin indtjening of derfor vil miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen give landmænd lov til at bruge mere gødning. Det vil give landmændene en årlig gevinst på op til en mia. kroner.

Svendborg Strandjagtforening melder sig ud af Danmarks Jægerforbund for i stedet at blive medlem af Dansk Land og Strandjagt.

Danmarks Jægerforbund er ikke indstillet på, at de små asiatiske hjorte der er set i Jylland skal have lov til at etablere sig eller forblive vildtlevende i Danmark.

Ny film på HuntersMagazine.tv. Den handler om de store – meget store – kronhjorte som opdrættes på New Zealand, og indeholder svarerne på hvordan hjortene bliver til.

Det her er en dejlig fortælling lige fra hjertet om en rigtig jagt man kun kan drømme om. Fortalt af nyjægeren selv: ”Tre og en halv times spændende optakt bliver forløst af et velplaceret skud”.

For første gang indgår ulven i en af Naturstyrelsens driftsplaner for de danske skove. Pressemeddelelse fra Naturstyrelsen.

Midnatssol, hundeslæder og sæler. Udfordrende pürsch i frost og sne sammen med de grønlandske fangere i aften klokken 20.00 – og i morgen mandag klokken 22.30.

Det legendariske amerikanske jagttøjmærke SITKA Gear kommer til Europa - og de starter i Danmark.