Indhold om Danske artikler:

Regeringen er klar med lovforslag, der ruller den tidligere regerings forbud mod sprøjtning og gødskning på de særlige § 3-arealer tilbage. 

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen vil af med den udskældte randzonelov og sender i dag et lovforslag i høring, hvor hun foreslår, at loven bliver ophævet.

Den europæiske guldsjakal kan være på vej mod Danmark. Det vurderer Danmarks Naturfredningsforening efter fundet af en død guldsjakal ved Krarup.

Det er en inspirerende og indholdsrig jagtbog som netop er sendt på gaden af en gruppe danske jagtskribenter som gør sig den ulejlighed at give deres store viden og indsigt videre til alle os andre.

Der blæser nye vinde over de sydafrikanske jagtrevirer hvor avlsprogrammer skaber større trofæer og hvor priserne på trofæerne generelt er stigende.

Den Nationale Hjortevildtgruppe har fået ny formand, og det er den inkarnerede jæger og naturbevarer Svend Bichel der skal stå i spidsen for de kommende og vanskelige forhandlinger.

I Svenborg Kommune tager de naturbeskyttelse alvorligt, og giver økonomisk støtte til de landmænd som gør en særlig indsats for vildtet – som også kommer de jagtbare arter til gode.

Løverne lever, hjortevildtet er stadig en hjertesag og åbenheden om den danske vildtforvaltning åndsfraværende.

I Norge er antallet af aktive jægere stigende ligesom antallet af jagttegnsløsere aldrig har været større. I sæsonen 2014/2015 blev der således udstedt 201.420 norske jagttegn.

I Sverige er gåsejagten gået ind og på søndag begynder bukkejagten. Har Du brug for et svensk jagttegn så kan Du begynde her!

Jagtsæsonen er under opsejling og det har fået et af landets store advokatfirmer til at udsende en pressemeddelelse om hvordan man skal forholde sig til transporten mellem såterne.

Nyhedsoverblik: Sagen om løven Cecil er ikke ovre endnu, det er diskussionen om den danske hjorteforvaltning heller ikke skønt det danske landbrug er på vej til udlandet.

Politiet i Østdanmark har ansat 13 ekstra folk til at få puklen af ansøgninger om våbentilladelser til at forsvinde.  Ventetiderne er med andre ord på vej ned.

Den danske statsborger der er dømt for krybskytteri i Sverige har endnu ikke fået berammet sin appelsag, hvor dommen på tre års fængsel skal prøves ved en højere retsinstans.

dk4’s outdoor program Jagtmagasinet er blevet solgt til italiensk tv og vil dernede kunne opleves under titlen Hunters Magazine. 

De danske flåter viser sig nu at være bærere af endnu en bakterie der kan overføres til mennesker og resultere i lammende sygdomme.

De karakteristiske håndkikkerter fra Swarovski er blevet opdateret med nye detaljer der gør det hele endnu mere perfekt.

South Africa Airways har med øjeblikkelig virkning ophævet deres forbud mod at transportere jagttrofæer. 

Afskydningen af vildsvin i Sverige er størst i to af de len der ligger tættest på Danmark. Ny statistik viser i øvrigt, at den samlede svenske afskydning af vildsvin faldt.