Indhold om Nyheder:

Ministeren under pres.

Den svenske elgjagt fik en trist start. To jægere blev dræbt af vådeskud.

Danmarks Jægerforbund er blevet meldt til politiet for dokumentfalsk, og politiet har fastslået at der intet kriminelt er foregået.

Fælles udtalelse fra de europæiske jagtorganisationer.

Ny forskning viser, at der er færre ynglende engfugle i Vadehavets marsk.

Danske og internationale forskere følger en gruppe grønlandske polarlomvier på nærmeste hold.

Risiko for omfattende konsekvenser for avlere af fjerkræ.

Frygt for fugleinfluenza.

I Tanzania har jagtstyrelsen afvist at give ny jagtoperatør tilladelse til jagt i et følsomt migrationsområde.

I England er der konstateret Newcastle disease hos en lille gruppe opdrættede fasaner.

De nationale mesterskaber i Norge vidner om stærk form og fremragende skydning forud for de nordiske mesterskaber i jagtskydning.

I Tøndermarsken mangler vadefuglene stadig.

Elefantjagt skal reducere markskader og støtte de lokale samfund økonomisk.

Professionel jæger trampet ihjel i Zimbabwe.

I det svenske len Kronoberg overvejer man at aflyse efterårets elgjagt.

Den nye forvaltnings plan for de danske sæler rummer ikke muligheden for at jage de danske sæler.

Den svenske by Södertälje har fået en ny indbygger - et vildsvin.

Så er det forbudt at jage levende ræve med hunde og ryttere i England.

Et gammelt skøde fra 1743 giver ikke jægerne på Mandø ret til jagten omkring øen. Sagen afgjort i Højesteret.