Indhold om Videnskab:

Årsag og virkning i relation til dyrets død. Dyret dør af chok uanset om det træffes med hagl eller kugle. Læs her hvorfor der kan være så stor forskel på hvornår dyret dør.

Der bliver mere og mere kronvildt i Danmark. Også på Sjælland, hvor bestanden nu skønnes at være oppe på omkring 1000 dyr. Ny undersøgelse analyserer udbyttet fra 2010/2011.

Rekreativ jagt har stor positiv betydning for Afrika. For vildtet og for de enkelte landes økonomi og beskæftigelse.

Her er forklaringen på hvorfor denne nye art i den danske fauna ikke må få lov til at blive en fast del af det danske univers.

Ny forskning fra Danmarks Miljøundersøgelser viser, at kortnæbede gæs efterhånden vænner sig til forandringer i landskabet. Eksempelvis vindmøller.

Research in all topics related to hunt, wildlife management, conservation, population dynamics and wildstock.

Ændret vejr og for hård afskydning er nogle af grundene til, at agerhønsene er i tilbagegang, viser helt ny dansk forskning.

En undersøgelse af forekomster, levesteder og arvemateriale.

Vejret og biotopforringelser er de mest sandsynlige forklaringer på harernes tilbagegang. Yderligere fredninger vil næppe hjælpe bestanden.

Når vildtarter spreder sig til nye områder, er det kun nogle få udvandrende individer der grundlægger den nye bestand. Skitse til nyt syn på arternes oprindelse.

Generne for store opsatser er fundet. Samtidig er den svenske bestand af råvildt i tilbagegang disse år – af helt naturlige årsager.

Helt ny dansk forskning viser, at harerne i Europa sulter om sommeren. Årsagen er det effektive landbrug. Spørgsmålet er om nutidens harejagt er bæredygtig.

Omfattende studier af de grønlandske polarlomviger går nu ind i en af de afgørende faser.

Både råvildt og elge er i tilbagegang i Sverige. Til gengæld er en række nye arter i fremmarch. I naturen er intet som det var i gamle dage – det er helt naturligt.

Nye undersøgelser viser, at de svenske bjørne har det godt og at de bliver flere og flere.

Alle influenzatyper stammer fra fugle. Sandsynligvis er der allerede fugleinfluenza i Danmark – den er bare ikke fundet endnu. Fakta om virus og influenza.

Det samlede jagtudbytte var på niveau med den foregående sæson, med små ændringer i forhold til de enkelte arter.

Den genetiske variation i det danske kronvildt er lidt mindre end i de omgivende lande. På sigt bør forvaltningen tage hensyn til denne særlige situation.

Hjortevildtets gevirer er stærkt afhængige af kønshormonerne. Medfødte eller tilstødte skader på testiklerne ødelægger opsatserne.